Proiecte tip Legume camp

SECTORUL LEGUMICOL

Caracteristici zonale

Legumele se obțin în toate regiunile țării într-o mare diversitate sortimentală;

  • Condițiile naturale favorabile multor culturi accentuează formarea zonelor, bazinelor și centrelor legumicole de mare tradiție. Printre marii producători de legume sunt bazinele amplasate în zona I de cultură: Arad, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Buzău, Tulcea, Dâmbovița; 
  • Existența unor zone legumicole consacrate influențează modul de consum al populației, ca urmare a structurii de producție diferite pe specii.

Caracteristici tehnologice

  • Produsele legumicole se obțin în sisteme de producție diferite și în tot cursul anului, în funcție de biologia plantelor și de factorii de mediu; 
  • Unele specii legumicole se obțin în extrasezon (legumele timpurii), în medii artificiale, în construcții de diferite tipuri: sere, răsadnițe, câmp încălzit, șanțuri încălzite, ghivece nutritive și în medii artificial îmbibate cu soluții nutritive ce înlocuiesc solul; 
  • Există un grad ridicat de sezonalitatea legumelor pe grupe de produse; 
  • Există posibilitatea practicării culturilor duble intercalate și a realizării asolamentului, ceea ce influențează: folosirea intensivă a terenului, obținerea producției, în special în gospodăriile individuale

citește mai departe