Proiecte tip Cultura mare


SECTORUL VEGETAL

CULTURI DE CÂMP

 „Transformarea exploataţiilor noastre agricole în agenţi economici capabili să contribuie la creşterea competitivităţii pe piaţă a produselor agricole autohtone, presupune realizarea unui nivel superior de pregătire culturală şi profesională a populaţiei ocupate în agricultură. Agricultura viitorului are nevoie de un tip de producător agricol, care trebuie să fie şi va fi un bun agronom şi zootehnist, un mai bun specialist în protecţia mediului, un mai bun analist financiar, un mai bun informatician şi un mai bun specialist în marketing.”

„Deşi obiectivul principal al activităţii manageriale îl constituie producţia şi prin aceasta obţinerea de rezultate maxim posibile, măsurabile prin profit sau venit net, deciziile care privesc structura şi nivelurile acesteia trebuie să ţină seama atât de resursele existente şi posibil de angajat, cât şi de cerinţele pieţei.”

„Creşterea capacităţii concurenţiale pe piaţă rezidă din condiţiile de favorabilitate ale zonelor de cultură, înzestrarea mai bună cu anumiţi factori de producţie, poziţia faţă de pieţele agricole; orientarea spre producerea de produse „curate” care vor fi din ce în ce mai căutate atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă; atitudinea „prietenoasă” faţă de mediu.” ........ citește mai departe