Proiect tip Zootehnie

În acord cu prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural (Axa I) - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, ce urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, prin accesarea fondurilor pentru proiectele pe Măsura 121 – Ferma de familie, pentru înfiinţarea sau modernizarea exploataţiilor zootehnice,  se vizează creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural, în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone.

Prin aceste programe de dezvoltare rurală cu susţinere financiară, se poate asigura atât creşterea numerică a efectivelor de animale, cât mai ales productivitatea pe animal, calitatea producţiei obţinute şi eficienţa economică în realizarea şi valorificarea produselor animaliere. Acestea nu pot fi concepute fără nişte adăposturi pentru animale şi păsări la standardele europene şi asigurarea unor echipamente, instalaţii, maşini şi aparaturi moderne.

De asemenea, sunt necesare schimbări fundamentale ale conceptului de nutriţie a animalelor, mai ales în situaţia în care fermierul dispune de teren pentru baza furajeră, asigurându-se o hrană bine echilibrată în nutrienţi de toate categoriile. Astfel, România poate să-şi asigure din producţia internă, la niveluri de consumuri energetice şi proteice ridicate, întregul sortiment de produse agroalimentare de origine animală. În acelaşi timp, graţie întinselor suprafeţe de păşuni şi pajişti, ca şi a potenţialului deosebit în ceea ce priveşte producţia de cereale şi leguminoase furajere, se pot crea importante disponibilităţi de produse animaliere pentru export.
Subpages (3): CARNE LAPTE OUA