Caracteristici economice și sociale:

 • Datorită diversității sortimentale și gradului lor de intensivitate, legumele asigură utilizarea mai completă și mai eficientă a forței de muncă. În medie, pentru cultivarea unui hectar de legume în câmp descoperit sunt necesare în jur de 300 de zile-om eșalonate aproape în tot timpul anului (de la pregătirea răsadului până la recoltare), echivalând cu un consum de forță de muncă necesar pentru 60 de hectare cultivate cu grâu sau 15 hectare cultivate cu porumb, recoltat manual. În sistemele de cultură protejate (sere, solar etc.), consumul de muncă manual este mai mare decât sistemele descoperite, cu diferențieri pe specii legumicole. În gospodăriile individuale unde se cultivă legume se utilizează forța de muncă a tuturor membrilor familiei, inclusiv a persoanelor în vârstă și a tinerilor, cu efecte sociale și recreative benefice;
 • Condițiile zonale care permit cultivarea unor specii foarte diversificate, tradițiile locale, modelul alimentar al populației, poziția producătorilor față de centrele de consum determină flexibilitatea structurii consumului de legume;
 • Conținutul ridicat de substanțe organice și minerale, gama largă de vitamine determină rolul deosebit pe care îl au legumele în echilibrul fiziologic al organismului uman;
 • Cultura legumelor reprezintă o activitate specializată și se poate desfășura în ferme legumicole specializate (culturi de câmp și protejate). Dar, cultura legumelor este și una dintre cele mai răspândite activități alternative în toate tipurile și formele de organizare a agricultorilor, precum și în gospodăriile populației neagricole;
 • Fiind culturi intensive, legumele valorifică superior terenul și asigură un nivel ridicat de eficiență economică la hectar și pe exploatație. Eficiența economică a culturii legumelor proaspete depinde însă și de perioadele de obținere (timpurietate) și comercializare pe piață;
 • Legumele se cultivă în toate gospodăriile populației și asigură un nivel ridicat al autoconsumului în zonele rurale, contribuie la dezvoltarea turismului și a altor activități, ceea ce accentuează caracterul multifuncțional al agriculturii;
 • Legumele se consumă sub forme diferite: proaspete, prelucrate, refrigerate, etc., producerea și comercializarea lor creând numeroase locuri de muncă și stabilizarea populației în zonele rurale;
 • Existența unei mari diversități de specii și soiuri de legume și destinația acestora (consum în stare proaspătă, legume prelucrate) influențează activitățile de producere, procesare și comercializare și modalitățile de ambalare și prezentare consumatorilor;
 • Gradul ridicat de perisabilitate al legumelor influențează aspectul lor commercial;
 • Datorită destinațiilor diferite a legumelor (consum proaspăt, depozitare, industrializare, export) este necesară utilizarea unor canale de distribuție specifice;
 • Cererea de legume este continuă, în timp ce oferta este sezonieră, ceea ce impune măsuri de asigurare a consumului în tot timpul anului prin depozitarea și stocarea unor specii și sortimente;
 • Filiera legumelor cuprinde activități, operatori, politici de reglementare în domeniul producției și comercializării legumelor proaspete și prelucrate.

(Politici și piețe agricole – ICEADR)