Proiecte Măsura 1.2.1

PROIECTE - TIP DESTINATE MICULUI PRODUCATOR AGRICOL

Institutul (ICEADR) are o tradiție îndelungată în agricultura Romaniei. S-a înființat în 1927, ca secție în cadrul ICAR. De-a lungul timpului, a fost un integrator și a participat la marile transformări ale agriculturii.

Direcțiile de cercetare trasate în Planul Strategic al ICEADR 2014-2020, oferă continuitate în modul de abordare și în plus reclamă o viziune nouă asupra nevoilor identificate prin PNDR 2014-2020

Premisele pentru noile orientări, reflectă adaptarea tematicilor de cercetare la nevoile specifice identificate, care necesită soluții de rezolvare, în concordanță cu realitățile existente. ICEADR își dorește să participe la fundamentarea a cât mai multe din deciziile ce privesc politicile agricole și la calificarea cât mai consistenta a proiectelor din programul sectorial agricol și în special a unor teme de actualitate din PNDR, care vizează ferma de familie.

Ferma de familie este considerată a fi o exploatație agricolă în care producția obținută este în principal pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat, activitățile din cadrul exploatației agricole fiind realizate de către membrii exploatației de familie. ............citește mai mult